مهندس هاشم عربی

مهندس هاشم عربی

 لیسانس مکانیک

09129239202

نیروگاه حرارتی غرب همدان

تاریخ شروع:72.10.15
تاریخ پایان: 73.12.20
شرکت توسعه نیرو
سمت: فیتر

نیروگاه حرارتی ایرانشهر

تاریخ شروع:74.02.25
تاریخ پایان:74.12.19

شرکت احداث
سمت: فیتر

فولاد آلیاژی یزد

تاریخ شروع:77.01.24

تاریخ پایان:77.12.15

شرکت توسعه نیرو

سمت: فیتر

نیروگاه حرارتی شازند اراک

تاریخ شروع:78.09.24

تاریخ پایان:79.02.06

شرکت توسعه نیرو

سمت: فیتر

نیروگاه حرارتی شازند اراک

تاریخ شروع:79.12.20

تاریخ پایان:80.05.01

شرکت اسپادان

سمت: فیتر

نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

تاریخ شروع:80.06.15

تاریخ پایان:81.08.06

شرکت سدید جهان صنعت

سمت: فیتر

نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

تاریخ شروع:81.08.06

تاریخ پایان:81.09.25

شرکت گرماگستر

سمت:  پیمانکار اجرای Piping بویلر کمکی

نیروگاه سیکل ترکیبی مشهد

تاریخ شروع:81.09.26
تاریخ پایان: 82.02.07

شرکت تناوب
سمت: سرپرست اجرای  Piping تیوب کاری

پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر

تاریخ شروع:82.05.04
تاریخ پایان:83.06.18

شرکت تناوب
سمت: فورمن Piping

کارگاه مس سونگون

تاریخ شروع:83.06.20

تاریخ پایان:83.11.24

شرکت مشیران

سمت: فورمن Piping و پیمانکار خطوط سه لایه (تولکس)

پتروشیمی کرمانشاه

تاریخ شروع:83.11.25

تاریخ پایان:85.06.30

شرکت همپا

سمت: سوپروایزر Piping

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

تاریخ شروع:85.12.24

تاریخ پایان:86.04.31

شرکت تناوب

سمت: پیمانکار Piping

شرکت فولاد ویان

تاریخ شروع:87.01.15

تاریخ پایان:87.05.15

شرکت فراورش

سمت: پیمانکار اجرای  WTF  Piping

پتروشیمی هگمتانه

تاریخ شروع:87.06.07

تاریخ پایان:87.12.20

شرکت  نیپک

سمت:  پیمانکار اجرای Piping و هیدروتست و تست پکر

کشتی سازی ناخدای جزیره

تاریخ شروع:88.01.15
تاریخ پایان: 88.09.10

شرکت اولار
سمت:سرپرست اجرای تاسیسات کشتی

نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

تاریخ شروع:88.10.08
تاریخ پایان:89.06.20

شرکت سدید جهان صنعت
سمت:سرپرست اجرای Piping مخازن سوخت پنج‌گانه

نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

تاریخ شروع:89.06.20

تاریخ پایان:89.08.20

شرکت پیمانکاری خلیلی

سمت: پیمانکاری اجرای رینگ W.F مخازن سوخت

پتروشیمی فاز 12 کنگان

تاریخ شروع:90.05.01

تاریخ پایان:91.02.20

شرکت همگن

سمت:سرپرست اجرای پاپینگ

شرکت بهرگانسر

تاریخ شروع:91.02.25

تاریخ پایان:91.05.25

شرکت فلات پارس

سمت: سرپرست اجرا

سکوی نفت فاز 12 پارس جنوبی

تاریخ شروع:91.06.25

تاریخ پایان:93.06.25

شرکت مارین صنعت

سمت: سرپرست ساخت تجهیزات اسکیت‌ها

پمپ خانه نفت گوره بوشهر

تاریخ شروع:93.06.26

تاریخ پایان:94.07.09

سمت: اجرای دیواره آتش

کشتی سازی فراساحل

تاریخ شروع:94.07.10
تاریخ پایان:95.07.01

شرکت قومس
سمت: پیمانکار Piping تأسیسات حوض خشک

شرکت دنیلی

تاریخ شروع:97.07.15
تاریخ پایان:97.09.01
سمت: پیمانکار اجرای Piping، نصب تجهیزات، عایق، اسیدشویی، رنگ و سندبالست

پتروشیمی جم

تاریخ شروع:97.09.02

تاریخ پایان:97.12.15

شرکت حامیان اقتدار نوین

سمت: تکنسین Piping

گرمدره

تاریخ شروع:98.01.15

تاریخ پایان:98.04.15

شرکت شهراب

سمت: پیمانکار اسکیت‌های سکوهای نفتی

پتروشیمی جم

تاریخ شروع:98.04.20

تاریخ پایان:98.08.30

شرکت آب خاک هستی

سمت: سرپرست اجرا

خط کن (قوطی) کارخانه ماالشعیرسازی شمس

تاریخ شروع:99.02.23

تاریخ پایان:99.06.01

شرکت جاوید ظفر

سمت: سرپرست اجرا و نصب تجهیزات صنایع غذایی